Användarvillkor för webbplatsen

regler och villkor för användning

 1. Beskrivning
  1.1 Dessa villkor reglerar din användning av vår webbplats.
  1.2 Genom att använda vår webbplats accepterar du dessa villkor i sin helhet;
  följaktligen om du inte håller med dessa villkor eller någon del av
  dessa villkor får du inte använda vår webbplats.
  1.3 Om du registrerar dig på vår webbplats, skicka material till vår webbplats eller använd
  någon av våra webbplatstjänster, kommer vi att be dig att uttryckligen godkänna dessa villkor
  och villkor.
 2. Upphovsrättsmeddelande
  2.1
  Upphovsrätt (c) 5 års första publikation China Sourcing Agents International
  Corporation Limited.
  2.2 Med förbehåll för de uttryckliga bestämmelserna i dessa villkor:
  (A) vi, tillsammans med våra licensgivare, äger och kontrollerar all upphovsrätt och
  andra immateriella rättigheter på vår webbplats och materialet på vår
  hemsida; och
  (B) all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter på vår webbplats
  och materialet på vår webbplats är reserverat.
 3. Tillåtelse att använda webbplatsen
  3.1
  Du får:
  (A) visa sidor från vår webbplats i en webbläsare;
  (B) ladda ner sidor från vår webbplats för cachning i en webbläsare;
  (C) skriva ut sidor från vår webbplats för din egen personliga och icke-kommersiella användning, förutsatt att sådan utskrift inte är systematisk eller överdriven;
  (D) strömma ljud- och videofiler från vår webbplats med mediaspelaren
  på vår webbplats; och
  (E) använda våra webbtjänster via en webbläsare,
  med förbehåll för övriga bestämmelser i dessa villkor.
  3.2 Förutom vad som uttryckligen tillåts i avsnitt 3.1 eller andra bestämmelser i dessa
  villkor får du inte ladda ner något material från vår webbplats
  eller spara sådant material på din dator.
  3.3 Du får endast använda vår webbplats för dina egna personliga och affärsmässiga ändamål;
  du får inte använda vår webbplats för andra ändamål.
  3.4 Förutom vad som uttryckligen tillåts enligt dessa villkor, får du inte
  redigera eller på annat sätt modifiera material på vår webbplats.
  3.5 Om du inte äger eller kontrollerar relevanta rättigheter i materialet får du inte:
  (A) publicera material från vår webbplats (inklusive republikering på en annan
  hemsida);
  (B) sälja, hyra eller underlicensera material från vår webbplats;
  (C) visa allt material från vår webbplats offentligt;
  (D) utnyttja material från vår webbplats för ett kommersiellt syfte; eller
  (E) distribuera material från vår webbplats.
  3.6 Trots avsnittet 3.5, kan du distribuera vårt nyhetsbrev i tryck och
  elektroniskt formulär till någon person.
  3.7 Vi förbehåller oss rätten att stänga av eller begränsa åtkomsten till vår webbplats, till områden i
  vår webbplats och / eller funktionalitet på vår webbplats. Vi kan till exempel
  avbryta åtkomsten till webbplatsen under serverunderhåll eller när vi uppdaterar
  hemsidan. Du får inte kringgå eller kringgå, eller försöka kringgå eller
  förbikoppling, alla åtkomstbegränsande åtgärder på webbplatsen.
 4. Missbruk av webbplatsen
  4.1
  Du får inte:
  (A) använda vår webbplats på något sätt eller vidta åtgärder som orsakar eller kan
  orsak, skada på webbplatsen eller försämrad prestanda,
  webbplatsens tillgänglighet, tillgänglighet, integritet eller säkerhet;
  (B) använda vår webbplats på något sätt som är olagligt, olagligt, bedrägligt eller
  skadligt eller i samband med olagligt, olagligt, bedrägligt eller
  skadligt syfte eller aktivitet;
  (C) hacka eller på annat sätt manipulera vår webbplats;
  (D) undersöka, skanna eller testa vår webbplats sårbarhet utan vår
  lov;
  (E) kringgå alla autentiserings- eller säkerhetssystem eller processer på eller
  relaterar till vår webbplats;
  (F) använda vår webbplats för att kopiera, lagra, värd, sända, skicka, använda, publicera eller
  distribuera allt material som består av (eller är länkat till) spionprogram,
  datavirus, trojansk häst, mask, tangenttryckslogger, rootkit eller annat
  skadlig datorprogramvara;
  (G) påföra en orimligt stor belastning på våra webbplatsresurser (inklusive
  bandbredd, lagringskapacitet och bearbetningskapacitet);
  (H) dekryptera eller dechiffrera all kommunikation som skickas av eller till vår webbplats
  utan vårt tillstånd;
  (I) genomföra systematiska eller automatiserade datainsamlingsaktiviteter
  (inklusive utan begränsning skrapning, datautvinning, datautvinning och
  dataskörd) på eller i förhållande till vår webbplats utan vårt uttryckliga
  skriftligt medgivande;
  (J) komma åt eller på annat sätt interagera med vår webbplats med hjälp av någon robot, spindel eller
  andra automatiserade medel, förutom för sökmotorn
  indexering;
  (K) använda vår webbplats utom med hjälp av våra offentliga gränssnitt;
  (L) bryter mot riktlinjerna i robots.txt-filen för vår webbplats;
  (M) använda data som samlats in från vår webbplats för all direkt marknadsföringsaktivitet
  (inklusive utan begränsning e-postmarknadsföring, SMS-marknadsföring,
  telemarketing och direktreklam); eller
  (N) göra allt som stör normal användning av vår webbplats.
  4.2 Du får inte använda data som samlats in från vår webbplats för att kontakta individer,
  företag eller andra personer eller enheter.
  4.3 Du måste se till att all information du tillhandahåller oss genom vår
  webbplats, eller i förhållande till vår webbplats, är sann, korrekt, aktuell, fullständig och
  icke-vilseledande.
 5. Registrering och konton
  5.1
  Du kan registrera dig för ett konto på vår webbplats genom att fylla i och
  skicka kontoregistreringsformuläret på vår webbplats och klicka på
  verifieringslänk i e-postmeddelandet som webbplatsen skickar till dig.
  5.2 Du får inte tillåta någon annan att använda ditt konto för att få åtkomst till
  webbsajt.
  5.3 Du måste meddela oss skriftligen omedelbart om du blir medveten om något
  obehörig användning av ditt konto.
  5.4 Du får inte använda någon annan persons konto för att komma åt webbplatsen, såvida inte
  du har den personens uttryckliga tillstånd att göra det.
 6. Inloggningsuppgifter för användare
  6.1
  Om du registrerar dig för ett konto på vår webbplats kommer du att bli ombedd att välja ett
  användar-ID och lösenord.
  6.2 Ditt användar-ID får inte vara vilseledande och måste följa innehållet
  regler som anges i avsnitt 9; du får inte använda ditt konto eller användar-ID för eller i
  koppling till personens imitation.
  6.3 Du måste hålla ditt lösenord konfidentiellt.
  6.4 Du måste meddela oss skriftligen omedelbart om du blir medveten om något
  avslöjande av ditt lösenord.
  6.5 Du ansvarar för all aktivitet på vår webbplats som uppstår på grund av fel
  för att hålla ditt lösenord konfidentiellt och kan hållas ansvarigt för eventuella förluster
  till följd av ett sådant fel.
 7. Avbokning och avstängning av konto
  7.1
  Vi kan:
  (A) stäng av ditt konto;
  (B) avbryt ditt konto; och / eller
  (C) redigera dina kontouppgifter,
  när som helst efter eget gottfinnande med eller utan meddelande till dig.
  7.2 Vi kommer vanligtvis att avbryta ett konto om det inte används under en kontinuerlig period
  på 48 månader.
  7.3 Du kan avbryta ditt konto på vår webbplats med hjälp av din kontrollpanel
  på webbplatsen.
 8. Våra rättigheter att använda ditt innehåll
  8.1
  I dessa villkor betyder "ditt innehåll" alla verk och material
  (inklusive utan begränsning kommentarer, text, grafik, bilder, ljud
  material, videomaterial, audiovisuellt material och filer) som du skickar till
  oss eller vår webbplats för publicering på, bearbetning av eller överföring via vår
  webbsajt.
  8.2 Du ger oss en världsomspännande, oåterkallelig, icke-exklusiv, royaltyfri licens
  att använda, reproducera, lagra, anpassa, publicera, översätta och distribuera ditt innehåll
  i befintliga eller framtida medier.
  8.3 Du ger oss rätten att underlicensera de rättigheter som licensierats enligt avsnitt 8.2.
  8.4 Du ger oss rätten att väcka talan om intrång i rättigheterna
  licensierad enligt avsnitt 8.2.
  8.5 Du avstår härmed maximalt från alla dina moraliska rättigheter i ditt innehåll
  omfattning tillåtet enligt tillämplig lag; och du garanterar och representerar allt
  andra moraliska rättigheter i ditt innehåll har upphävts i största möjliga utsträckning
  tillåten enligt tillämplig lag.
  8.6 Du kan redigera ditt innehåll i den utsträckning det är tillåtet med redigeringen
  funktionalitet tillgänglig på vår webbplats.
  8.7 Utan att det påverkar våra andra rättigheter enligt dessa villkor, om du
  bryter mot någon bestämmelse i dessa villkor på något sätt, eller om vi
  misstänker rimligen att du har brutit mot dessa villkor på något sätt
  sätt kan vi ta bort, avpublicera eller redigera allt eller allt ditt innehåll.
 9. Regler om ditt innehåll
  9.1
  Du garanterar och intygar att ditt innehåll kommer att följa dessa villkor
  och villkor.
  9.2 Ditt innehåll får inte vara olagligt eller olagligt, får inte bryta mot någon persons
  juridiska rättigheter och får inte kunna ge upphov till rättsliga åtgärder mot någon
  person (i varje fall i någon jurisdiktion och enligt tillämplig lag).
  9.3 Ditt innehåll och användningen av ditt innehåll av oss i enlighet med dessa
  villkor, får inte:
  (A) vara ärekränkande eller skadligt falsk;
  (B) vara obscent eller anständigt;
  (C) bryter mot upphovsrätt, moralisk rätt, databasrätt, varumärkesrätt,
  designrätt, rätt vid övergång eller annan immateriell rättighet;
  (D) bryta mot någon rätt till förtroende, privatliv eller rätt enligt data
  lagstiftning om skydd
  (E) utgöra försumlig rådgivning eller innehålla ett försummat uttalande
  (F) utgör en uppmaning att begå ett brott, instruktioner för
  begå ett brott eller främja brottslig verksamhet;
  (G) vara föraktlig mot domstol eller bryter mot domstolsbeslut;
  (H) bryter mot ras eller religiöst hat eller diskrimineringslagstiftning;
  (I) vara hädelse;
  (J) bryta mot lagstiftningen om officiella hemligheter,
  (K) bryter mot någon avtalsenlig skyldighet till någon person;
  (L) skildra våld på ett uttryckligt, grafiskt eller omotiverat sätt;
  (M) vara pornografisk, otrevlig, suggestiv eller sexuell
  (N) vara osann, falsk, felaktig eller vilseledande;
  (o) bestå av eller innehålla instruktioner, råd eller annan information som
  kan hanteras och kan, om det handlas, orsaka sjukdom, skada eller
  död eller annan förlust eller skada;
  (P) utgör spam;
  (Q) vara stötande, vilseledande, bedräglig, hotande, kränkande, trakasserande,
  antisocial, hotfull, hatsk, diskriminerande eller inflammatorisk; eller
  (R) orsaka irritation, besvär eller onödig ångest för någon person.
 10. Begränsade garantier
  10.1
  Vi garanterar inte eller representerar:
  (A) fullständigheten eller riktigheten av den information som publiceras på vår
  hemsida;
  (B) att materialet på webbplatsen är uppdaterat;
  (C) att webbplatsen fungerar utan fel; eller
  (D) att webbplatsen eller någon tjänst på webbplatsen förblir tillgänglig.
  10.2 Vi förbehåller oss rätten att avbryta eller ändra någon eller alla våra webbplatstjänster,
  och att sluta publicera vår webbplats när som helst efter eget gottfinnande utan
  meddelande eller förklaring; och spara i den utsträckning som uttryckligen anges i
  dessa villkor har du inte rätt till ersättning eller
  annan betalning vid upphörande eller ändring av webbplatsens tjänster,
  eller om vi slutar publicera webbplatsen.
  10.3 I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag och med förbehåll för avsnitt
  11.1, utesluter vi alla garantier som rör ämnet
  fråga om dessa villkor, vår webbplats och användningen av vår webbplats.
 11. Begränsningar och undantag från ansvar
  11.1
  Ingenting i dessa villkor kommer:
  (A) begränsa eller utesluta ansvar för dödsfall eller personskada till följd av
  oaktsamhet;
  (B) begränsa eller utesluta ansvar för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning;
  (C) begränsa alla skulder på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämpligt
  lag; eller
  (D) utesluter eventuella skulder som inte kan uteslutas enligt tillämplig lag.
  11.2 De begränsningar och uteslutningar av ansvar som anges i detta avsnitt 11 och
  någon annanstans i dessa villkor:
  (A) omfattas av avsnitt 11.1; och
  (B) styr alla skulder som uppstår under dessa villkor eller relaterade
  föremål för dessa villkor, inklusive skulder
  uppstår i avtal, i skadestånd (inklusive vårdslöshet) och för brott mot
  lagstadgad skyldighet, utom i den utsträckning som uttryckligen anges i
  dessa villkor.
  11.3 I den mån vår webbplats och information och tjänster på vår
  webbplats tillhandahålls gratis, vi kommer inte att hållas ansvariga för någon förlust eller
  skada av något slag.
  11.4 Vi är inte ansvariga gentemot dig för eventuella förluster som uppstår till följd av någon händelse
  eller händelser utanför vår rimliga kontroll.
  11.5 Vi är inte ansvariga gentemot dig för affärsförluster, inklusive
  (utan begränsning) förlust av eller skada på vinster, inkomster, intäkter, användning,
  produktion, förväntade besparingar, affärer, kontrakt, kommersiella möjligheter
  eller goodwill.
  11.6 Vi är inte ansvariga gentemot dig för förlust eller korruption av data,
  databas eller programvara.
  11.7 Vi kommer inte att hållas ansvariga gentemot dig för några speciella, indirekta eller konsekvenser
  förlust eller skada.
  11.8 Du accepterar att vi har ett intresse av att begränsa vårt personliga ansvar
  medarbetare och med hänsyn till detta intresse erkänner du
  att vi är ett aktiebolag; du samtycker till att du inte tar med någon
  ansöka personligen mot våra tjänstemän eller anställda för eventuella förluster
  du lider i samband med webbplatsen eller dessa villkor (detta
  kommer naturligtvis inte att begränsa eller utesluta ansvaret för aktiebolaget
  för handlingar och utelämnanden från våra tjänstemän och anställda).
 12. Brott mot dessa villkor
  12.1
  Utan att det påverkar våra andra rättigheter enligt dessa villkor, om du
  bryter mot dessa villkor på något sätt, eller om vi rimligen misstänker
  att du har brutit mot dessa villkor på något sätt kan vi:
  (A) skicka en eller flera formella varningar till dig;
  (B) tillfälligt avbryta din åtkomst till vår webbplats;
  (C) permanent förbjuder dig att komma åt vår webbplats;
  (D) blockera datorer som använder din IP-adress från att komma åt vår webbplats;
  (E) kontakta någon eller alla dina internetleverantörer och begär det
  de blockerar din åtkomst till vår webbplats;
  (F) påbörja rättsliga åtgärder mot dig, vare sig för avtalsbrott eller
  annat; och / eller
  (G) stänga av eller ta bort ditt konto på vår webbplats.
  12.2 Där vi stänger av eller förbjuder eller blockerar din åtkomst till vår webbplats eller en del av
  vår webbplats, får du inte vidta några åtgärder för att kringgå sådan upphävande eller
  förbud eller blockering (inklusive utan begränsning att skapa och / eller använda en
  annat konto).
 13. Variation
  13.1 Vi kan komma att ändra dessa villkor då och då.
  13.2 De reviderade villkoren gäller för användningen av vår webbplats från
  datum för publicering av de reviderade villkoren på webbplatsen,
  och du avstår härmed från alla rättigheter som du annars kan behöva meddelas om, eller
  att godkänna ändringar av dessa villkor.
  13.3 Om du har gett ditt uttryckliga godkännande av dessa villkor, vi
  kommer att be om ditt uttryckliga godkännande av eventuella ändringar av dessa villkor och
  betingelser; och om du inte ger ditt uttryckliga godkännande till den reviderade
  villkor inom den period som vi anger, kommer vi att inaktivera eller
  ta bort ditt konto på webbplatsen och du måste sluta använda webbplatsen.
 14. Uppdrag
  14.1 Du samtycker härmed till att vi kan tilldela, överföra, underleverantör eller på annat sätt
  hantera våra rättigheter och / eller skyldigheter enligt dessa villkor.
  14.2 Du får inte utan vårt föregående skriftliga samtycke tilldela, överföra, underleverantör
  eller på annat sätt hantera någon av dina rättigheter och / eller skyldigheter enligt dessa
  Villkor.
 15. Uppdelning
  15.1 Om en bestämmelse i dessa villkor bestäms av någon domstol eller
  annan behörig myndighet att vara olaglig och / eller inte verkställbar, den andra
  bestämmelser kommer att fortsätta att gälla.
  15.2 Om någon olaglig och / eller oförenlig bestämmelse i dessa villkor
  skulle vara lagligt eller verkställbart om en del av det raderas, kommer den delen att vara
  anses utgå, och resten av bestämmelsen fortsätter att gälla.
 16. Tredjeparts rättigheter
  16.1
  Ett kontrakt enligt dessa villkor är till vår fördel och din
  fördel, och är inte avsedd att gynna eller vara verkställbar av någon tredje part.
  16.2 Utövandet av parternas rättigheter enligt ett kontrakt enligt dessa villkor och
  villkor är inte föremål för samtycke från någon tredje part.
 17. Hela avtalet
  17.1
  Med förbehåll för avsnitt 11.1, dessa villkor, tillsammans med våra
  integritets- och cookies-policy, ska utgöra hela avtalet mellan dig
  och oss i förhållande till din användning av vår webbplats och ersätter alla tidigare
  avtal mellan dig och oss i förhållande till din användning av vår webbplats.
 18. Lag och jurisdiktion
  18.1
  Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med
  med Hongkongs lag.
  18.2 Alla tvister som rör dessa villkor ska omfattas av
  exklusiv behörighet för domstolarna i Hong Kong.
 19. Upplysningar om lagar och föreskrifter
  19.1
  Vi är registrerade i Companies Registry (Hong Kong); du kan hitta
  onlineversionen av registret på https://www.icris.cr.gov.hk/csci/, och vår
  registreringsnummer är 2871085.
  19.2 Vi är föremål för Hong Kong Companies Ordinance, som övervakas av
  Hongkongs grundläggande lag.
  19.3 Vi är registrerade som aktiebolag med handelsföretag i Hong Kong
  och omfattas av grundläggande lag i Hong Kong, som finns på
  https://www.basiclaw.gov.hk/en/basiclaw/index.html.
  19.4 Vi prenumererar på uppförandekoden: kapitel 622 i lagarna i Hong Kong,
  som kan konsulteras elektroniskt på
  https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap622.
 20. Våra detaljer
  20.1
  Denna webbplats ägs och drivs av Electric Mobility Limited.
  20.2 Vi är registrerade i Hong Kong under registreringsnummer 2871085, och vårt
  säte finns på Flat / RM 510, 5 / F, Wayson Commercial Building, 28
  Connaught Road West, SheungWan, Hong Kong.
  20.3 Vår huvudsakliga verksamhet är Flat / RM 510, 5 / F, Wayson Commercial
  Byggnad, 28 Connaught Road West, SheungWan, Hong Kong.
  20.4 Du kan kontakta oss:
  (A) per post, till postadressen ovan;
  (B) med hjälp av vårt webbformat kontaktformulär; eller
  (C) via e-post med den e-postadress som publiceras på vår webbplats.

Scrolla till toppen
fel: Innehållet skyddas !!