Sekretesspolicy

Integritetspolicy

 1. Beskrivning
  1.1
  Vi är fast beslutna att skydda våra webbplatsbesökares integritet, service
  användare, enskilda kunder och kundpersonal.
  1.2 Denna policy gäller där vi agerar som registeransvarig med avseende på
  sådana personers personuppgifter; med andra ord, där vi bestämmer
  syften och medel för behandlingen av dessa personuppgifter.
  1.3 Vår webbplats innehåller sekretessregler som påverkar hur vi kommer att behandla
  dina personuppgifter. Genom att använda sekretessreglerna kan du ange om
  du vill få direktmarknadsföringskommunikation och begränsa
  insamling, delning och publicering av dina personuppgifter. Du kan komma åt
  sekretessregler via dina kontoinställningar.
  1.4 Vi använder cookies på vår webbplats. I den mån dessa kakor inte är strikt
  nödvändigt för tillhandahållandet av vår webbplats och tjänster, kommer vi att be dig att
  samtycke till vår användning av cookies när du först besöker vår webbplats.
  1.5 I denna policy hänvisar "vi", "oss" och "vår" till Kina sourcingagenter
  International Corporation Limited. För mer information om oss, se avsnitt
  14.
 2. De personuppgifter som vi samlar in
  2.1
  I detta avsnitt 2 har vi angett de allmänna kategorierna av personuppgifter som
  vi behandlar och, i fallet med personuppgifter som vi inte fick direkt
  från dig information om källan och specifika kategorier för den informationen.
  2.2 Vi kan behandla data så att vi kan komma i kontakt med dig ("kontaktuppgifter").
  Kontaktuppgifterna kan innehålla ditt namn, e-postadress, telefonnummer,
  postadress och / eller kontoidentifierare för sociala medier. Källan till
  kontaktuppgifter är du och / eller din arbetsgivare. Om du loggar in på vår webbplats med en
  sociala mediekonton kommer vi att få in delar av kontaktuppgifterna från
  relevant leverantör av sociala medier.
  2.3 Vi kan behandla din webbplats användarkontodata (“kontodata”). De
  kontodata kan innehålla din kontoidentifierare, namn, e-postadress,
  företagsnamn, konto skapande och ändringsdatum, webbplatsinställningar och
  marknadsföringspreferenser. Om du loggar in på vår webbplats med ett socialt media
  konto kommer vi att få in delar av kontodata från relevant social
  leverantör av mediekonton.
  2.4 Vi kan behandla information som rör transaktioner, inklusive köp av
  varor och / eller tjänster som du ingår med oss ​​och / eller via vår webbplats
  (“Transaktionsdata”). Transaktionsuppgifterna kan innehålla ditt namn, ditt
  kontaktuppgifter, dina betalkortsuppgifter (eller andra betalningsuppgifter) och
  Transaktions Detaljer. Källan till transaktionsuppgifterna är du och / eller vår
  betaltjänstleverantör.
  2.5 Vi kan behandla information som finns i eller relaterar till all kommunikation
  som du skickar till oss eller som vi skickar till dig (”kommunikationsdata”). De
  kommunikationsdata kan inkludera kommunikationsinnehåll och metadata
  associerad med kommunikationen. Vår webbplats kommer att generera metadata
  associerad med kommunikation som görs med hjälp av webbplatsformuläret
  2.6 Vi kan behandla data om din användning av vår webbplats och tjänster (”användning
  data"). Användningsdata kan innehålla din IP-adress, geografiska plats,
  webbläsartyp och version, operativsystem, hänvisningskälla, besökslängd,
  sidvisningar och sökvägar till webbplatser samt information om
  tidpunkt, frekvens och mönster för din tjänstanvändning. Källan till användningen
  data är vårt analysspårningssystem.
 3. Syfte med bearbetning och rättsliga grunder
  3.1
  I detta avsnitt 3 har vi angett syften för vilka vi kan behandla
  personuppgifter och de juridiska grunderna för behandlingen.
  3.2 Verksamhet - Vi kan behandla dina personuppgifter i syfte att
  drift av vår webbplats, behandling och fullgörande av order, tillhandahållande av vår
  tjänster, leverera våra varor, generera fakturor, räkningar och annan betalningsrelaterad dokumentation och kreditkontroll. Den rättsliga grunden för denna behandling
  är våra legitima intressen, nämligen korrekt administration av vår webbplats,
  tjänster och affärer.
  3.3 Publikationer - Vi kan behandla kontodata i syfte att publicera
  sådan information på vår webbplats och på andra håll genom våra tjänster i enlighet med
  med dina uttryckliga instruktioner. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke.
  3.4 Relationer och kommunikation - Vi kan behandla kontaktuppgifter,
  kontodata, transaktionsdata och / eller kommunikationsdata för ändamålen
  att hantera våra relationer, kommunicera med dig (exklusive
  kommunicera för direktmarknadsföring) via e-post, SMS, post,
  telefon, tillhandahåller supporttjänster och klagomålshantering. Den rättsliga grunden
  för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen kommunikation med
  våra webbplatsbesökare, serviceanvändare, enskilda kunder och kunder
  personal, upprätthållande av relationer och korrekt administration av
  vår webbplats, tjänster och företag.
  3.5 Direkt marknadsföring - Vi kan behandla kontaktuppgifter, kontodata och / eller
  transaktionsdata för att skapa, rikta in och skicka direkt
  marknadsföringskommunikation via e-post, SMS, post och kontakt via
  telefon för marknadsföringsrelaterade ändamål. Den rättsliga grunden för denna behandling
  är samtycke.
  3.6 Forskning och analys - Vi kan behandla användningsdata och / eller transaktioner
  uppgifter för att undersöka och analysera användningen av vår webbplats och
  tjänster, samt att undersöka och analysera andra interaktioner med våra
  företag. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke.
  3.7 Registrering - Vi kan behandla dina personuppgifter i syfte att
  skapa och underhålla våra databaser, säkerhetskopior av våra databaser och
  våra affärsposter i allmänhet. Den rättsliga grunden för denna behandling är vår
  legitima intressen, nämligen att säkerställa att vi har tillgång till alla
  information vi behöver för att kunna driva vår verksamhet på ett korrekt och effektivt sätt
  i enlighet med denna policy.
  3.8 Säkerhet - Vi kan behandla dina personuppgifter för säkerhetsändamål
  och förebyggande av bedrägerier och annan kriminell verksamhet. Den rättsliga grunden för detta
  behandling är våra legitima intressen, nämligen skyddet av vår webbplats,
  tjänster och affärer och skydd av andra.
  3.9 Försäkring och riskhantering - Vi kan behandla dina personuppgifter
  vid behov för att få eller upprätthålla försäkring
  täckning, hantering av risker och / eller att få professionell rådgivning. Det lagliga
  grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen det korrekta
  skydd av vår verksamhet mot risker.
  3.10 Juridiska anspråk - Vi kan behandla dina personuppgifter vid behov för
  upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk, antingen i domstol
  förfaranden eller i ett administrativt eller utomstående förfarande. Den rättsliga grunden
  för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen skyddet och
  hävdande av våra juridiska rättigheter, dina juridiska rättigheter och andras juridiska rättigheter.
  3.11 Juridisk efterlevnad och vitala intressen - Vi kan också behandla dina personliga uppgifter
  uppgifter där sådan behandling är nödvändig för att följa ett lagligt
  skyldighet som vi är föremål för eller för att skydda dina vitala intressen eller
  en annan fysisk persons vitala intressen.
 4. Ange dina personuppgifter till andra
  4.1
  Vi kan lämna ut dina personuppgifter till våra speditörer och leveranspartner
  i den mån det är rimligt nödvändigt för att erhålla eller underhålla
  effektiva leveranser av varor.
  4.2 Dina personuppgifter som finns i vår webbaserade databas lagras på servrarna
  av våra webbhotellleverantörer.
  4.3 Finansiella transaktioner relaterade till vår webbplats och tjänster kan hanteras av
  våra betaltjänstleverantörer, PayPal, 2Checkout. Vi delar transaktionen
  uppgifter med våra betaltjänstleverantörer endast i den utsträckning som krävs för
  syften med att behandla dina betalningar, återbetala sådana betalningar och handla
  med klagomål och frågor relaterade till sådana betalningar och återbetalningar. Du kan
  hitta information om betaltjänstleverantörernas integritetspolicy och
  praxis på https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/useragreementfull https://www.2checkout.com/legal/terms/.
  4.4 Förutom de specifika utlämnandena av personuppgifter som anges i detta avsnitt
  5 kan vi lämna ut dina personuppgifter där sådan utlämnande är nödvändig för
  efterlevnad av en rättslig skyldighet som vi är föremål för, eller för att
  skydda dina vitala intressen eller vitala intressen för en annan fysisk person. Vi
  kan också lämna ut dina personuppgifter där sådan avslöjande är nödvändig för
  upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk, vare sig i domstol
  förfaranden eller i ett administrativt förfarande eller utanför domstol.
 5. Internationella överföringar av dina personuppgifter
  5.1
  I detta avsnitt 5 ger vi information om omständigheterna under
  dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland under Storbritannien och / eller EU
  lag om dataskydd.
  5.2 Värdfaciliteterna för vår webbplats finns i EU. De behöriga uppgifterna
  skyddsmyndigheter har fattat en adekvat bestämning med avseende på
  dataskyddslagarna i vart och ett av EU-länderna.
  5.3 Du bekräftar att personuppgifter som du skickar in för publicering genom
  vår webbplats eller våra tjänster kan vara tillgängliga via internet runt om i världen.
  Vi kan inte förhindra andras användning (eller missbruk) av sådana personuppgifter.
 6. Spara och radera personuppgifter
  6.1
  I detta avsnitt 6 beskrivs våra policyer och procedurer för datalagring
  utformad för att säkerställa att vi följer våra juridiska skyldigheter i förhållande
  till lagring och radering av personuppgifter.
  6.2 Personuppgifter som vi behandlar för något ändamål eller ändamål ska inte sparas
  längre än vad som är nödvändigt för detta ändamål eller för dessa ändamål.
  6.3 Vi behåller dina personuppgifter enligt följande:
  (A) kontaktuppgifter kommer att sparas under minst ett år efter
  datum för den senaste kontakten mellan dig och oss, och för en
  högst tre år efter detta datum,
  (B) kontodata kommer att sparas under minst ett år efter
  datum för stängning av det relevanta kontot och under en maximal period
  tre år efter det datumet;
  (C) transaktionsdata kommer att sparas under minst ett år
  efter transaktionsdatumet och under en maximal period på 3
  år efter det datumet;
  (D) kommunikationsdata kommer att sparas under minst ett år
  efter datumet för meddelandet i fråga och för en
  högst tre år efter det datumet, och
  (E) användningsdata kommer att sparas i ett år efter insamlingsdatumet.
  6.4 Trots de andra bestämmelserna i detta avsnitt 6 kan vi behålla din
  personuppgifter där sådan lagring är nödvändig för överensstämmelse med ett lagligt
  skyldighet som vi är föremål för, eller för att skydda dina vitala intressen
  eller en annan fysisk persons vitala intressen.
 7. Dina rättigheter
  7.1
  I detta avsnitt 7 har vi listat de rättigheter du har under data
  lag om skydd.
  7.2 Dina huvudsakliga rättigheter enligt lagen om uppgiftsskydd är:
  (A) rätten till åtkomst - du kan be om kopior av dina personuppgifter;
  (B) rätten till rättelse - du kan be oss att rätta till felaktiga
  personuppgifter och att komplettera ofullständiga personuppgifter;
  (C) rätten att radera - du kan be oss att radera dina personuppgifter;
  (D) rätten att begränsa behandlingen - du kan be oss att begränsa
  behandling av dina personuppgifter;
  (E) rätten att invända mot behandlingen - du kan invända mot behandlingen
  av dina personuppgifter;
  (F) rätten till dataportabilitet - du kan be att vi överför din
  personuppgifter till en annan organisation eller till dig;
  (G) rätten att klaga till en tillsynsmyndighet - det kan du
  klaga på vår behandling av dina personuppgifter; och
  (H) rätten att återkalla samtycke - i den mån den rättsliga grunden för
  vår behandling av dina personuppgifter är samtycke, du kan dra tillbaka det
  samtycke.
  7.3 Dessa rättigheter är föremål för vissa begränsningar och undantag. Du kan lära dig
  mer om de registrerades rättigheter genom att besöka
  https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelinesrecommendations-best-practices_en and https://ico.org.uk/fororganisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protectionregulation-gdpr/individual-rights/.
  7.4 Du kan utöva någon av dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter av
  skriftligt meddelande till oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.
 8. Om cookies
  8.1
  En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en rad bokstäver och siffror) som
  skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. De
  identifierare skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en
  sidan från servern.
  8.2 Kakor kan vara antingen "beständiga" cookies eller "session" -cookies: en beständig
  cookie lagras av en webbläsare och förblir giltig tills den är inställd
  utgångsdatum, såvida det inte raderas av användaren före utgångsdatumet; en session
  cookie, å andra sidan, upphör att gälla i slutet av användarsessionen, när
  webbläsaren är stängd.
  8.3 Cookies får inte innehålla någon information som personligen identifierar en användare, men
  personuppgifter som vi lagrar om dig kan vara länkade till informationen
  lagras i och erhålls från kakor.
 9. Kakor som vi använder
  9.1
  Vi använder cookies för följande ändamål:
  (A) autentisering och status - vi använder cookies för att identifiera dig när du
  besök vår webbplats och när du navigerar på vår webbplats och för att hjälpa oss
  avgöra om du är inloggad på vår webbplats;
  (B) kundvagn - vi använder kakor för att bibehålla tillståndet för din shopping
  kundvagn när du navigerar på vår webbplats;
  (C) personalisering - vi använder cookies för att lagra information om din
  preferenser och att anpassa vår webbplats åt dig;
  (D) säkerhet - vi använder cookies som en del av de säkerhetsåtgärder som används
  för att skydda användarkonton, inklusive att förhindra bedräglig användning av inloggning
  referenser, och för att skydda vår webbplats och tjänster i allmänhet;
  (E) reklam - vi använder cookies för att hjälpa oss att visa annonser som
  kommer att vara relevant för dig;
  (F) analys - vi använder cookies för att hjälpa oss att analysera användningen och
  prestanda för vår webbplats och tjänster; och
  (G) samtycke till cookies - vi använder cookies för att lagra dina preferenser i relation
  till användningen av kakor mer generellt.
 10. Cookies som används av våra tjänsteleverantörer
  10.1
  Våra tjänsteleverantörer använder cookies och dessa cookies kan lagras på din
  dator när du besöker vår webbplats.
  10.2 Vi använder Google Analytics. Google Analytics samlar in information om användningen
  på vår webbplats med hjälp av cookies. Den insamlade informationen är van vid
  skapa rapporter om användningen av vår webbplats. Du kan ta reda på mer om
  Googles användning av information genom att besöka
  https://www.google.com/policies/privacy/partners/ and you can review
  Googles sekretesspolicy på https://policies.google.com/privacy.
 11. Hantera cookies
  11.1
  De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera cookies och ta bort cookies.
  Metoderna för att göra detta varierar från webbläsare till webbläsare och från version till
  version. Du kan dock få uppdaterad information om blockering och
  ta bort cookies via dessa länkar:
  (A) https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chrome);
  (B) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protectionfirefox-desktop (Firefox);
  (C) https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Opera);
  (D) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);
  (E) https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-andwebsite-data-sfri11471/mac (Safari); and
  (F) https://support.microsoft.com/en-gb/help/4468242/microsoft-edgebrowsing-data-and-privacy (Edge).
  11.2 Blockering av alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten för många
  webbplatser.
  11.3 Om du blockerar cookies kommer du inte att kunna använda alla funktionerna på vår
  webbsajt.
 12. Ändringar
  12.1 Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på
  vår websida.
  12.2 Du bör kontrollera den här sidan ibland för att säkerställa att du är nöjd med någon
  ändringar av denna policy.
  12.3 Vi kan meddela dig om betydande ändringar av denna policy via e-post.
 13. Våra detaljer
  13.1
  Denna webbplats ägs och drivs av Electric Mobility Limited.
  13.2 Vi är registrerade i Hong Kong under registreringsnummer 2871085, och vårt
  säte finns på Flat 510, 5 / F, Wayson Commercial Building, 28
  Connaught Road West, Sheung Wan, Hongkong.
  13.3 Vår huvudsakliga verksamhet är Flat 510, 5 / F, Wayson Commercial
  Byggnad, 28 Connaught Road West, Sheung Wan, Hong Kong.
  13.4 Du kan kontakta oss:
  (a) per post till den postadress som anges ovan
  (b) med hjälp av vår webbplats kontaktformulär; eller
  (c) via e-post med den e-postadress som publiceras på vår webbplats.
Scrolla till toppen
fel: Innehållet skyddas !!